Synonymer.no

misforståelse

Meningsgruppe: 1

brudulje

delte meninger

diskusjon

dissens

dissidens

dumhet

egling

feil

feiltakelse

feiltolkning

forvikling

forvirring

friksjon

kaos

kjefting

konflikt

krangel

kritikk

kverulering

meningsforskjell

misstemning

mistak

mistydning

munnhuggeri

rot

skinnuenighet

slyng på linjen

splittelse

strid

stridsspørsmål

trøbbel

uenighet

ugreie

ugrein

uklarhet

uoverensstemmelse

ustyr

utskelling

vanskeligheter

villfarelse

Meningsgruppe: 2

erindringsfeil
© Wild Wild Web 2012