Synonymer.no

misferd

Meningsgruppe: 1

brøde

feil

feiltrinn

forbrytelse

forglemmelse

forseelse

forsyndelse

forsømmelse

krenkelse

lovbrudd

skyld

synd

uaktsomhet

urett
© Wild Wild Web 2012