Synonymer.no

misdannelse

Meningsgruppe: 1

alderdom

angst

besvær

byrde

defekt

helvete

lidelse

pine

pinsel

plage

skrøpelighet

smerte

sorg

svakhet

svøpe

sykdom

tortur

ubehag

Meningsgruppe: 2

bakdel

brist

brøst

lyte

Meningsgruppe: 3

deformitet

kroppslyte

legemsfeil

lytefri

mein

uten plett og lyte

vank

vanskapthet
© Wild Wild Web 2012