Synonymer.no

minutiøs

Meningsgruppe: 1

bred

Meningsgruppe: 2

akkurat

aldeles

alvorlig

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

dyptgående

eksakt

ettertrykkelig

fin

finmasket

forseggjort

forsvarlig

fullstendig

fyldig

gjennomført

gjennomgripende

gjennomgående

god

granngivelig

grundig

hel

hårfin

i det vide og brede

i dybden

inngående

inntrengende

korrekt

kraftig

lang

langvarig

matematisk

metodisk

millimeter-

naturtro

nitid

noggran

nøyaktig

nøye

omfangsrik

omfattende

omhyggelig

omstendelig

ordentlig

ordrett

pertentlig

presis

punktlig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

radikal

regelrett

rigorøs

riktig

slavisk

solid

statarisk

stringent

systematisk

til bunns

til gagns

tro

ut og inn

utførlig

uttømmende

vidløftig

à point
© Wild Wild Web 2012