Synonymer.no

minsking

Meningsgruppe: 1

diminuendo

diminutiv

emolument

fradrag

fratrekk

minking

reduksjon

svinn
© Wild Wild Web 2012