Synonymer.no

minne om

Meningsgruppe: 1

admonere

advare

advare mot

advarende røst

antyde

avkode

bety

bringe i erindring

brå

dechiffrere

dekode

erindre om

formane

fortone seg som

fraråde

grense til

ha likhet med

ha likhet med

illudere som

ligne

mane

minne

nærme seg

oppfatte

protest

påminne

røpe

sammenligne

se ut som

se ut til

slekte på

smake av

spå

stemme med

stå i stil med

svare til

svipe på

ta

ta etter

tale for

tegne

true

tyde

tyde på

underrette

vare

varsku

varsle

virke som

vitne om

være opp ad dage

være lik

være maken til

være opp ad dage

være skåret over samme lest

være tegn på

være uttrykte bilde

være vedkommendes uttrykte bilde

Meningsgruppe: 2

gi uttrykk for
© Wild Wild Web 2012