Synonymer.no

mink

Meningsgruppe: 1

avkorting

avskrivning

avslag

begrensning

brekkasje

coulage

dekrement

disfavør

fall

forlis

fradrag

innskrenkning

katastrofe

kutt

mangel

mannefall

moderasjon

nedbygging

nederlag

nedskjæring

nedskrivning

nedtrapping

negativ vekst

reduksjon

skade

skår

svinn

tabes

tap

trekk

uhell

underskudd

Meningsgruppe: 2

dekort


Andre relevante treff:

minke

sminke

minking

minkende

usminket

øyesminke
© Wild Wild Web 2012