Synonymer.no

mindretall

Meningsgruppe: 1

befolkningsgruppe

de færreste

de færreste

de utvalgte

elite

en av ti

en brøkdel

en håndfull

en og annen

enkelte

et fåtall

et par

fåtall

fåtall

fåtallig

ikke mange

lite antall

minoritet

nesten ingen

noen

somme

sparsomme

spredte

visse
© Wild Wild Web 2012