Synonymer.no

mime

Meningsgruppe: 1

avle

bygge

danne

dyrke

fremstille

Meningsgruppe: 2

anskueliggjøre

avbilde

beskrive

forestille

forklare

fortelle

fremføre

gestalte

gjengi

presentere

profilere

referere

skildre

spille

synliggjøre

utstille

vise

visualisere


Andre relevante treff:

pantomime
© Wild Wild Web 2012