Synonymer.no

middelmåtig

Meningsgruppe: 1

alminnelig

annenklasses

bagatellmessig

banal

beskjeden

billig

brukbar

defekt

dårlig

enkel

fattig

fin

gjennomsnittlig

gjennomsnittsgrad

gjennomsnittsstørrelse

grå

haltende

halv-

halvgod

haud

haudabel

i underkant

ikke noe tess

ikke noe videre

ingen ringere enn

insuffisient

intetsigende

jevn

knapp

kort

kummerlig

lav

lavere

lavere enn

lite tess

mager

mangelfull

medioker

medium

middelhavsfarer

middelmådig

middels

middelverdi

midt i laget

midt på

mindreverdig

moderat

måtelig

noenlunde

normal

nyttig

nøysom

ordinær

over middels

pregløs

ringe

sekunda

selveste

simpel

skral

snaue

snaut

sped

spinkel

substandard

suprastandard

svak

så som så

sånn passe

tander

tarvelig

tess

trang

tredjeklasses

tredjerangs

ubetydelig

ufullstendig

ukomplett

under middels

underkant

underordnet

unøyaktig

uoriginal

upresis

ussel

utilfredsstillende

utilstrekkelig

verdt

Meningsgruppe: 2

annenrangs
© Wild Wild Web 2012