Synonymer.no

merke av

Meningsgruppe: 1

avmerke

linjere

streke

trekke

Meningsgruppe: 2

prikke

punktere

stiple
© Wild Wild Web 2012