Synonymer.no

merke

Meningsgruppe: 1

akte

akte på

ane

angi

annamme

anstrøk

antyde

anvise

appellativ

art

avlese

avmerke

avsette

beherske

belure

bemerke

benevne

benevnelse

beskaffenhet

beskrive

beskue

bestemme

betegne

betegnelse

bilde

bite merke i

bli berømt

bli et bytte

bli et bytte for

bli kjent

bli klar over

bli oppdaget

bli var

blinke

bringe i erfaring

bære preg av

danne

detektere

dominere

drive frem

dåm

dårlig

døpe

egenart

egennavn

egenskap

egge

eiendommelighet

emblem

ense

epitet

erfare

erkjenne

etikett

etikettere

etternavn

fabrikkmerke

familienavn

famle

fane

farge

fasong

fatte

fellesnavn

finne

finne ut

forbilde

forestille seg

form

formode

fornavn

fornemme

forstå

forutane

forutføle

forutse

fremheve

få rede på

få se

få øynene opp for

føle

følsom

gi til kjenne

gisse

gjennomgå

gjennomskue

gjette

gjøre til syndebukk

grunnform

ha en anelse om

ha en følelse av

ha en mistanke om

ha på fornemmelsen

ha på følelsen

ha sitt gjennombrudd

hull

huske

høre

iaktta

identifikasjon

identitet

indikator

indikere

indisium

innprente seg

innse

kalle

karakter

karakterisere

kjenne

kjennemerke

kjennetegn

kjennetegne

kjælenavn

klar

klasse

klore

kollisjon

komme etter

komme for en dag

konstatere

krasse

krysse av

kviste

legge merke til

legge seg på hjerte

legge seg på sinne

legge seg på sinnet

logo

lukte

lukte lunten

lære å kjenne

male

markere

merkelapp

mistenke

mottakelig

mynte

mønster

navn

navne

navngi

nevne

nevning

nomen

notere

notere seg

nummerere

observere

oppdage

oppfatte

oppleve

oppmerksom

oppnavn

oppspore

patina

persipere

person

pille

poengtere

preg

prege

prøve

pseudonym

påpeke

representant

røpe

røyne

sanne

sanse

sanse seg

se

segl

sette preg på

sette spor

signatur

siste sort

skimte

skjelne

skjønne

skrive

skrive seg bak øret

skulle

skulle tro

sky

slag

slektsnavn

slå

slå igjennom

slå takten

smake

smule

snitt

snuse opp

sort

sound

spore

stempel

stemple

stigmatisere

stil

støpning

symbol

særegenhet

særpreg

særprege

ta inn

ta notis av

ta seg ad notam

tegn

tenke

tenke seg

term

terminus

tilkjennegi

tilnavn

tittel

trykke

type

underskrift

utmerke

utpeke

utseende

uttrykk

var

varde

varemerke

vareslag

ville tro

vise

vitne

være

økenavn

ømfintlig

Meningsgruppe: 2

avdekke

Meningsgruppe: 3

arr

avtrykk

flekk

hakk

skjold

stigma

søkk


Andre relevante treff:

merkev

merkedag

merkelig

merke av

merke seg

anmerke

merkelapp

bemerke

utmerke

avmerke

merkesmann

umerkelig

utmerket

svimerke

utmerkelse

merkelig nok

enemerker

ubemerket

varemerke

utmerke seg

gradmerke

julemerke

øremerke

solemerke

siktemerke

landemerke

fintmerkende

minnesmerke

frimerkesamler

kjennemerke

spillemerke

bite merke i

utmerke seg ved

brennemerke

bemerkelsesverdig

fabrikkmerke

kontrollmerke

legge merke til

sette merkelapp på

verdt å merke seg

gjøre seg bemerket

i parentes bemerket

ikke la seg merke med

etter alle solemerker

ha som kjennemerke eller kjennetegn

hvis ikke alle julemerker slår feil
© Wild Wild Web 2012