Synonymer.no

mening

Meningsgruppe: 1

akt

akte

animus

anseelse

anskuelse

anslag

baktanke

bedømmelse

begrep

beregning

beslutning

bestemmelse

besyv

betraktning

betraktningsmåte

betydning

bilde

delte meninger

denotasjon

dessein

disposisjon

dom

dømmekraft

estimat

forandre mening

forehavende

forestilling

formål

fornuft

forsett

forsettlig

forstand

forvissning

grunntanke

ha til hensikt

hensikt

hensyntagen

holdning

høring

idé

innebyrd

innhold

innstilling

intensjon

judisium

konnotasjon

kritikk

kullsviertro

med

med hensikt

metode

motiv

mål

ombestemme seg

omdømme

oppfatning

orden

overbevisning

overlagt

overlegg

plan

program

prosjekt

siktemål

skjema

skjønn

skulle

spekulasjon

standpunkt

syn

synspunkt

tanke

tankeinnhold

tendens

tenke

tilsikte

tro

uenighet

utkast

verdsettelse

vilje

ville

vurdering

zweck

ønske

øyemed

øyne

Meningsgruppe: 2

avgjørelse

Meningsgruppe: 3

lignament

logikk

rimelighet


Andre relevante treff:

meningstom

samening

meningsløs

formening

meningsfeller

meningsmåling

meningsløshet

meningsbærende

folkemening

meningsforskjell

meningsutveksling

endre mening

skifte mening

delte meninger

av den mening

av samme mening

ha samme mening

forandre mening

utveksle meninger
© Wild Wild Web 2012