Synonymer.no

memorere

Meningsgruppe: 1

erindre

gjenkjenne

huske

identifisere

kjenne igjen

Meningsgruppe: 2

bibringe

dosere

forkynne

lære

Meningsgruppe: 3

dyktiggjøre seg i

innstudere

innøve

pugge

sette seg inn i

studere

tilegne seg

øve
© Wild Wild Web 2012