Synonymer.no

memorandum

Meningsgruppe: 1

advis

anmeldelse

anmerkning

annonse

antegnelse

avertissement

bemerkning

beskjed

betenkning

brev

bud

bulletin

depesje

erklæring

etterretning

fotnote

huskelapp

huskeliste

innberetning

kommentar

konstatering

kunngjøring

meddelelse

melding

memo

merknad

NB

notabene

notat

note

notifikasjon

notis

obs.

observer

observerandum

oppgave

opplysning

proklamasjon

påminnelse

påtegning

rapport

signal

skrivelse

spurlag

telegram

tillegg

underretning

utsagn

uttalelse

Meningsgruppe: 2

ettertanke
© Wild Wild Web 2012