Synonymer.no

mellommann

Meningsgruppe: 1

bud

kontaktmann

Meningsgruppe: 2

budbringer

Meningsgruppe: 3

affinitet

agent

ambassadør

befullmektiget

bindeledd

brobygger

chargé

chargé d'affaires

delegert

deputert

diplomat

dommer

folkevalgt

forhandler

forliksmann

formidler

forsvarer

fredsstifter

fullmektig

føling

gesandt

guvernør

ireniker

kommisjonær

kommissær

konsul

kontakt

kontaktflate

mandatar

mekler

meklingsmann

målsmann

ombud

oppmann

parlamentær

public relations

reisende

representant

selger

sendebud

sendemann

stattholder

stedfortreder

stortingsmann

stråmann

styremedlem

talerør

talsmann

tillitsmann

tilsynsmann

utsending

visekonge

voldgiftsmann

vår mann
© Wild Wild Web 2012