Synonymer.no

melding

Meningsgruppe: 1

adlyde

advis

akkreditiv

akte på

alarm

angivelse

anliggende

anmeldelse

anmerkning

annonse

anslag

antydning

anvisning

appell

arbeid

aval

avertissement

avisartikkel

bekjentgjørelse

bekymre

bemerke

beregning

beretning

beskjed

bestemmelse

blest

brev

bry

bud

budskap

bulle

bulletin

dagsbefaling

data

deklarasjon

dekret

depesje

edikt

ekspress

empiri

ense

erfaringslære

erklæring

etterretning

fanfare

forklaring

formidling

fortegnelse

fortelling

fotnote

fullmakt

gi beskjed om

gi melding om

gjengivelse

hemmelighet

henvisning

historie

huskelapp

huskeliste

ikke ta notis av

illustrasjon

info

informasjon

innberetning

irade

kjennskap

kommentar

kommunike

kommuniké

kommunik�

kontrakt

korrespondanse

kritikk

kunngjøring

kunnskap

lansering

liste

lysing

manifest

massesuggesjon

meddele

meddelelse

melde

memo

memorandum

merke

navn

neglisjere

notat

note

notere

notifikasjon

notis

nyhet

offentliggjørelse

omdømme

omtale

oppgave

opplysning

opprop

oppslag

ord

ordre

oversikt

overslag

PR

pressemelding

program

programerklæring

proklama

proklamasjon

promemoria

promulgasjon

propaganda

protokoll

publicity

publisering

publisitet

påminnelse

rapport

recensjon

redegjørelse

referat

reklame

relasjon

reportasje

resymé

revelje

rundskriv

ry

rykte

sannsagn

si

signal

sirkulære

skrivelse

sladder

spesifikasjon

spurlag

støt

ta notis av

ta til etterretning

telegram

tidende

tipp

tips

underretning

varsel

vink

ærend

Meningsgruppe: 2

affidavit


Andre relevante treff:

gi melding om

stampemelding

pressemelding

tilbakemelding

forhindringsmelding
© Wild Wild Web 2012