Synonymer.no

melde

Meningsgruppe: 1

advare

advisere

agitere

aktuell

alarmere

anføre

angi

anmelde

anmerke

annonsere

antyde

avdekke

avertere

avlegge

avsløre

bebude

bekjentgjøre

bemerke

berette

berømt

berøre

betro

betyde

blottstille

bringe

bringe på bane

buse

deklarere

dekretere

demaskere

dosere

dra

erklære

erklært

forebringe

forklare

forkynne

forlegge

formidle

forråde

forsikre

fortelle

fortelle om

frembringe

fremføre

fremkomme med

fremlegge

fremsette

fremsi

fremstille

føre i marken

gi beskjed

gi beskjed om

gi beskjed om

gi melding om

gi til

gi til beste

gjengi

gjøre kjent

gjøre tegn

henge bjella på katten

hentyde

henvise

hevde

informere

informere om

innberette

innskyte

kalle

komme ut av skapet

kompromittere

kontrakt

kringkaste

kritikk

kritisere

kunngjøre

la komme for lyset

lansere

legge ut

love

lufte

lyse

lære

meddele

målbære

mæle

nedlegge

nevne

nevnte

notifisere

offentliggjøre

omtale

omtalt

omtalte

oppgi

opplyse

orde

overbringe

presentere

profetere

proklamere

proponere

publisere

på folkemunne

påminne

rapportere

rapportere til

recensere

recensjon

referat

referere

rykke inn

røpe

sammenfatte

samtaleemne

sende

si

si fra

si ifra

si sannheten

signalere

signalisere

skremme

skrive

sladre på

slå opp

slå alarm

slå fast

spå

stille

stå fram

ta bladet fra munnen

telegrafere

tilkjennegi

tillyse

tilsi

tinglyse

tipse

trykke

underrette

underrette om

utbasunere

utbryte

utgi

utlevere

utlyse

utrope

uttale

uttrykke

vare

varsku

varsle

vedkommende

vise

vitne

være underlagt

åpenbare

Meningsgruppe: 2

bable


Andre relevante treff:

melder

anmelde

melde seg

melde pass

anmelder

melde fra om

anmeldelse

snikmelde

bokanmelder

med tukt å melde

med respekt å melde
© Wild Wild Web 2012