Synonymer.no

medfart

Meningsgruppe: 1

audiens

avdeling

behandling

bekomst

bevertning

daddel

det glatte lag

drakt

ettersyn

foretrede

forpleining

inngrep

irettesettelse

justering

kritikk

kur

misbilligelse

mottakelse

omgang

overhaling

pirk

pleie

pryl

påtale

reparasjon

reprimande

resepsjon

skjenn

stell

terapi

traktement

utskjelling

Meningsgruppe: 2

dekning
© Wild Wild Web 2012