Synonymer.no

medføre

Meningsgruppe: 1

anmode om

anrette

anstifte

anstille

avfordre

avføde

avkreve

avle

avsløre

avstedkomme

avtvinge

befordre

berede

betegne

bety

bevege

bevirke

bibringe

blande inn

bli til

bringe

bringe for en dag

bringe over seg

bringe på bane

dra etter seg

drive

ende med

foranledige

forestille

forlange

forvolde

forårsake

framkalle

frembringe

fremelske

fremkalle

få til følge

få til følge

føre

føre med seg

føre til

gi

gi støtet til

gjøre

gjøre til

ha til følge

ha å si

havne

hente

hitføre

implisere

indusere

innblande

innebære

innvikle

inspirere

involvere

kreve

lage

lufte

mane frem

medbringe

nedkalle

opptenne

overbringe

provosere

pådra seg

påføre

reise

representere

resultere i

resulterende

samle

sende

skaffe

skape

skylde

skyldes

spille en storeller liten rolle

stelle til

stifte

tilføye

tilveiebringe

utløse

utvirke

veie

vekke

volde

voldes av

være forbundet med

være forårsaket av

være skyld i

være årsak til

Meningsgruppe: 2

avslutte


Andre relevante treff:

fremmedfører
© Wild Wild Web 2012