Synonymer.no

medeier

Meningsgruppe: 1

aksjonær

andelshaver

medlem

part

parthaver

Meningsgruppe: 2

associé

kompanjong

medinnehaver

partner
© Wild Wild Web 2012