Synonymer.no

meddelelse

Meningsgruppe: 1

adlyde

advis

akkreditiv

anvisning

appell

aval

beretning

beskjed

brev

bud

budskap

bulletin

data

deklarasjon

dekret

depesje

empiri

erfaringslære

erklæring

etterretning

evangelium

forklaring

forkynnelse

formidling

fortelling

fotnote

fullmakt

gi beskjed om

gjengivelse

hemmelighet

henvisning

historie

ideologi

illustrasjon

info

informasjon

innberetning

kjennskap

kommentar

kommuniké

kommunik�

korrespondanse

kunngjøring

kunnskap

lære

manifest

melding

memorandum

merke

notat

note

nyhet

opplysning

opprop

oppslag

ordre

pressemelding

program

programerklæring

proklamasjon

promemoria

rapport

redegjørelse

referat

reklame

relasjon

reportasje

rykte

sannsagn

si

skrivelse

sladder

ta til etterretning

tidende

tipp

tips

underretning

utvikling

vink

Meningsgruppe: 2

affidavit


Andre relevante treff:

meddelelsesmiddel
© Wild Wild Web 2012