Synonymer.no

medbringe

Meningsgruppe: 1

bringe

ta med seg

Meningsgruppe: 2

avstedkomme

bety

bevirke

dra etter seg

ende med

forårsake

fremkalle

få til følge

føre med seg

føre til

innebære

involvere

kreve

medføre

resultere i

volde

være forbundet med
© Wild Wild Web 2012