Synonymer.no

med unntak av

Meningsgruppe: 1

forbehold

innskrenkning

unnatak

unntak

Meningsgruppe: 2

avart

bortsett fra

eksklusive

foruten

fraregnet

omfremt

på .. nær

raritet

sjeldenhet

spesiell

så nær som

sær-

unntagen

unntaks-

unntatt

uten
© Wild Wild Web 2012