Synonymer.no

med rette

Meningsgruppe: 1

bare

berettiget

billig

demokratisk

direkte

fair

fordomsfri

god

like

likefrem

likelig

plan

rank

rett

rett og slett

rettferdig

rettsindig

rettskaffen

rettvis

riktig

rimelig

salomonisk

simpelthen

tilbørlig

tverr

uhildet

umiddelbar

upartisk

uten
© Wild Wild Web 2012