Synonymer.no

med nød og neppe

Meningsgruppe: 1

greie

greie seg

hangle

hangle igjennom

overleve

skrante

sykne hen

så vidt

Meningsgruppe: 2

bare så vidt

i underkant

ikke fullt

knapt

knapt nok

Meningsgruppe: 3

i underkant av

med nød

snau

snaut

vanskelig
© Wild Wild Web 2012