Synonymer.no

med mindre

Meningsgruppe: 1

bare

dersom

ellers

for det

for det tilfelle at

for så vidt

forutsatt at

forutsetning

gitt at

hvis

hvis ikke

i fall

i motsatt fall

i tilfelle

når

om

på betingelse av

sett at

så fremt

så sant

Meningsgruppe: 2

kortere

lavere

meno

mindre

Meningsgruppe: 3

dog

ikke desto mindre

liten

mindre enn

under

understige

unntagen

være mindre enn
© Wild Wild Web 2012