Synonymer.no

med liv og sjel

Meningsgruppe: 1

av hele sitt hjerte

begeistre

begeistret

beta

bevege

dityrambisk

egge

elektrisere

engasjere

entusiastisk

frelst

fullt

fullt og helt

fyrig

glad

glødende

gripe

ha-stemt

helhjertet

henført

henrykke

høy

ildfull

ildne

inspirere

lidenskapelig

løfte

oppflammet

oppglødd

rive med seg

tent

ufortrøden

varm

Meningsgruppe: 2

av all sin kraft

Meningsgruppe: 3

avgjort

erke-

forstokket

inkarnere

inkarnert

innbitt

inngrodd

karnifisere

legemliggjort

legemliggjøre

personifisere

personifisert

skinnbarlig

svoren

uforbederlig

utpreget

Meningsgruppe: 4

foregangsmann

ikke en levende sjel

ikke et menneske

ingen

primus motor

sinn

sjel

ånd


Andre relevante treff:

hals med liv og sjel
© Wild Wild Web 2012