Synonymer.no

med et halvt øre

Meningsgruppe: 1

skjødesløs

uaktsom

uoppmerksom

åndsfraværende

Meningsgruppe: 2

bemerke

bønnhøre

høre

ignorere

lutter øre

lytte

låne øre

oppmerksom

sans

skrive seg bak øret

snakke

spisse ører

tute ørene fulle

uoppmerksomt

vende det døve øret til

øre
© Wild Wild Web 2012