Synonymer.no

med et øye på hver finger

Meningsgruppe: 1

aktpågivende

aktsom

forsiktig

nidkjær

nøyaktig

nøye

omhyggelig

omtenksom

oppmerksom

pliktoppfyllende

påpasselig

samvittighetsfull

vaktsom

våken

årvåken
© Wild Wild Web 2012