Synonymer.no

med det gode

Meningsgruppe: 1

av egen drift

av egen kraft

av fri vilje

av seg selv

fakultativ

frivillig

gjerne

godvillig

minnelig

opsjonell

selvbestemt

selvpålagt

selvvalgt

sjølmint

spontan

sua sponte

ubedt

uoppfordret

uten motstand

utvungen

valgfri

villig
© Wild Wild Web 2012