Synonymer.no

materiell

Meningsgruppe: 1

absolutt

assertorisk

autentisk

av kjøtt og blod

bestemt

de facto

egentlig

faktisk

fast

forfengelig

forgjengelig

formelig

forsyninger

fysisk

heit

håndgripelig

i gavnet så vel som i navnet

i realiteten

jordbunden

jordisk

kjødelig

konkret

legemlig

libidinøs

liderlig

likefrem

markere

massiv

materialistisk

menneskelig

notorisk

objektiv

oppakning

positiv

praktisk

påfallende

påtagelig

påtakelig

real

realistisk

reell

riktig

sann

sannelig

sansbar

sanselig

seksuell

sensuell

solid

stell

stofflig

substansiell

så vel som

til å ta og føle på

timelig

tydelig

utrustning

utstyr

verdslig

veritabel

vesentlig

virkelig

vitterlig

Meningsgruppe: 2

anskuelig


Andre relevante treff:

immateriell

reklamemateriell
© Wild Wild Web 2012