Synonymer.no

mark

Meningsgruppe: 1

allé

areal

bane

behage

belte

bransje

buskas

distrikt

domene

egn

enemerker

fag

falle i god jord

falle til jorden

fastland

felt

fil

flate

flateinnhold

forst

gebet

geo-

grasmark

gren

gress

gressmark

grunn

grønnsvær

gull og grønne skoger

gå i dekning

gå under jorden

ha følehornene ute

himmelstrøk

holde seg skjult

holt

jord

jorderike

jordisk

jordklode

jordvidde

jungel

kant

kjørefelt

kjørefil

kratt

kyst

land

landskap

lende

lund

løvsal

mislykkes

motti

nomos

område

plantning

plass

provins

region

reservat

revir

rikdom

rute

røfte

se hvor landet ligger

sektor

sfære

skau

skjule seg

skog

snar

snære

sondere terrenget

sone

sted

stikke ut en føler

strekning

strøk

stykke

teig

terra

terra firma

terreng

territorium

topografi

trad

trakt

utmål

vald

verden

villnis

Meningsgruppe: 2

bakke


Andre relevante treff:

marked

marken

markert

markant

marknad

markise

markør

markere

utmark

marktugge

barmark

markedsbod

innmark

marketenter

markskriker

Markusmesse

markeskjell

remarkabel

slagmark

villmark

flatmark

marketenteri

grasmark

markedsføre

markskrikersk

markententeri

markedsfører

gressmark

stormarked

markedsanalyse

beitemark

markeringspenn

paddemark

loppemarked

supermarked

markedsregulering

marketingkonsulent

demarkasjonslinje

handelsmarked

slå av marken

føre i marken

rykke i marken

bringe på markedet

de evige jaktmarker

gå til de evige jaktmarker
© Wild Wild Web 2012