Synonymer.no

manifestere

Meningsgruppe: 1

anmelde

attestere

avsi

avsløre

bekrefte

besegle

betegne

betyde

bevise

bevitne

deklarere

demonstrere

dokumentere

erklære

fastslå

forkynne

føre bevis for

gi uttrykk for

gjøre vitterlig

godtgjøre

heimle

hjemle

klar

konstatere

kunngjøre

legge for dagen

legitimere

manifest

manifestert

markere

meddele

offentliggjøre

prove

påvise

røbe

si

signalisere

stadfeste

tilkjennegi

tydelig

uttale

uttrykke

vise

vitne om

ytre
© Wild Wild Web 2012