Synonymer.no

mangesidig

Meningsgruppe: 1

all round

allsidig

artsrik

atskillige

avansert

avvekslende

avvike

bedrestilt

bemidlet

bestå av

betydelig

bevegelig

blandet

broket

brokete

bytte

dekke inn

differensiert

divergere

diverse

ekstensiv

fasettert

favne

flat

flersidet

flersidig

forandre

forbundet

forskjellig

fyldig

gjennomgripende

gjensidig

grundig

inkludere

innbefatte

innebære

inneholde

inneslutte

innholdsrik

innviklet

intrigant

intrikat

kinkig

kombinert

kompleks

komplisert

lang

langtekkelig

mange

mangfoldig

mangfoldige

mangslungen

mektig

modulere

multilateral

multipleks

multippel

nyansere

nyansert

omfangsrik

omfatte

omfattende

pluralistisk

problematisk

problemfylt

rik

rikholdig

rikt

romme

sammensatt

skiftende

sofistikert

som spiller på mange strenger

spenne over

stor

ta med

telle

tidkrevende

uensartet

ujevn

uregelmessig

ustadig

utstrakt

uttrykksfull

vanskelig

variabel

variere

varierende

variert

versatil

vid

vidløftig

vidt forgrenet

vidtfavnende
© Wild Wild Web 2012