Synonymer.no

mangelfull

Meningsgruppe: 1

annenklasses

annenrangs

armodslig

begrenset

beskitt

beskjeden

bitter

brodden

defekt

delvis

dårlig

elendig

elliptisk

fattigslig

fillete

for sein

forferdelig

fæl

gebrekkelig

gjennomsnittlig

god

godtkjøps

halvgod

haudabel

i stykker

i underkant

ikke noe tess

ikke noe videre

ikke rare greiene

ikke rart

ingen ringere enn

jevn

jordisk

klein

knapp

kondemnabel

kort

kraftløs

krank

krøbel

lav

lite tess

mager

matt

medioker

middelhavsfarer

middelmådig

middelmåtig

middels

midt i laget

mindreverdig

måtelig

noenlunde

nødtørftig

overfladisk

pauver

pjasket

ring

ringe

sekunda

selveste

semmer

simpel

siste sort

sjaber

skeis

skitt

skral

skrøpelig

slett

sløy

smått stell

sped

stakkarslig

svak

så som så

sånn passe

sølle

tarvelig

trang

tredjeklasses

tynn

ubestemt

ubetydelig

ubrukelig

ueffen

ufullkommen

ufullstendig

uhel

uholdbar

ukomplett

umulig

under all kritikk

unøyaktig

uoriginal

upresis

ussel

utilfredsstillende

utilstrekkelig

vag

verdiløs

ynkelig

Meningsgruppe: 2

fattig
© Wild Wild Web 2012