Synonymer.no

maktpåliggende

Meningsgruppe: 1

absolutt

aktiv

alvorlig

angelegen

anselig

av stor betydning

avgjørende

behørig

bemerkelsesverdig

betydelig

betydningsfull

bydende

det nødvendige

dynamisk

epokegjørende

fornem

fornøden

fremskutt

fremtredende

gjennomføre

haste

imperativ

innflytelsesrik

inngripende

koersitiv

kreves

levende

livsviktig

lovbestemt

nok

nøde

nødig

nødsage

nødtørftig

nødvendig

obligat

obligatorisk

om å gjøre

pliktskyldigst

preseptorisk

presserende

påbudt

påkrevd

pånøde

påtrengende

relevant

sentral

sette kniven på strupen

skulle til

stor

tiltrengt

true

trumfe gjennom

tvinge igjennom

tvinge inn på

tvingende

tvungen

uavvendelig

uavviselig

ufri

ufrivillig

uunngåelig

uunnværlig

verdifull

vesentlig

viktig

vital

være nødvendig

være presserende

Meningsgruppe: 2

alfa og omega
© Wild Wild Web 2012