Synonymer.no

møte sin overmann

Meningsgruppe: 1

forspille

gjete bort

tape

Meningsgruppe: 2

avmagres

avta

bli slått

borte

gi

gi tapt

gå i baret

gå fløyten

gå tapt

kapitulere

lide nederlag

ligge under

oppgi

sykne hen

ta

tape seg

tapende

tapt

underlegen

vike

Meningsgruppe: 3

bli beseiret overvunnet

slått
© Wild Wild Web 2012