Synonymer.no

mæle

Meningsgruppe: 1

anføre

anmerke

bable

belje

bemerke

berette

brøle

debattere

erklære

foredrag

forelesning

forklare

formidle

fortelle

fremføre

fremsi

fremstille

få munnen på glid

få tunga på glid

gaule

gi beskjed om

gi et intervju

gjengi

ha en passiar

hauke

hoie

hviske

ikke skre ordene

innskyte

irettesette

jabbe

javle

kakle

kauke

kjefte

kommunisere

konversere

kurre

kvine

la munnen løpe

lalle

legge fram

lokke

løsne på stemmebåndet

meddele

melde

miste mål og mæle

mumle

mål

nevne

opplyse

orde

ordlegge

ordlegge seg

organ

parlere

passiare

pjatte

pludre

prate

preike

preke

presentere

radde

remje

rope

røde

røle

røst

samtale

sette ord på

si

skildre

skravle

sladre

slarve

sludre

snakke

snakke over seg

snakke rett fra leveren

snakke til

snakke ut

språk

stamme

stemme

stotre

synge

ta bladet fra munnen

tale

tie

tilkjennegi

tiltale

tiske

tone

tunge

tute ørene fulle

tute en ørene fulle

ule

underholde seg

underholde seg med

utbryte

uttale

uttrykk

uttrykke

vrøvle

ymte

ytre

Meningsgruppe: 2

dagligtale


Andre relevante treff:

umælende

motmæle

marmæle

formæle

gravmæle

gjenmæle

ettermæle

ta til gjenmæle

miste mål og mæle

få til å miste munn og mæle
© Wild Wild Web 2012