Synonymer.no

måtelig

Meningsgruppe: 1

adekvat

anstendig

bekvem

beleilig

betimelig

comme il faut

dekkende

egnet

formålstjenlig

gunstig

halvgod

heldig

hensiktsmessig

høvelig

kledelig

korrekt

lagom

lugom

pass

passe

passelig

passende

på sin plass

riktig

rimelig

som seg hør og bør

sømmelig

tilstrekkelig

velvalgt

verdig

Meningsgruppe: 2

annenklasses

Meningsgruppe: 3

alminnelig

annenrangs

bagatellmessig

beskitt

beskjeden

brodden

elendig

fattig

fillete

gebrekkelig

godtkjøps

ikke noe tess

ikke noe videre

ikke rare greiene

ikke rart

intetsigende

klein

kondemnabel

kort

kraftløs

krank

krøbel

lav

mager

mangelfull

matt

middelmåtig

mindreverdig

ordinær

pjasket

ring

ringe

semmer

siste sort

sjaber

skeis

skitt

skral

skrøpelig

slett

sløy

smått stell

svak

tarvelig

tynn

ubetydelig

ueffen

umulig

under all kritikk

underordnet

ussel

utilfredsstillende

utilstrekkelig

verdiløs

ynkelig

Meningsgruppe: 4

bitter

dårlig

forferdelig

fæl

god

middelmådig


Andre relevante treff:

umåtelig

umåtelighet
© Wild Wild Web 2012