Synonymer.no

målsmann

Meningsgruppe: 1

anseelse

autoritet

myndighet

øvrighet

Meningsgruppe: 2

hjemmelsmann

kilde

Meningsgruppe: 3

agent

ambassadør

banebryter

befullmektiget

chargé

chargé d'affaires

delegert

deputert

diplomat

folkevalgt

foregangsmann

forfekter

forhandler

forkjemper

forsvarer

fullmektig

gesandt

guvernør

kommisjonær

kommissær

konsul

mandatar

mellommann

ombud

oppmann

parlamentær

pioner

protagonist

reisende

representant

ridder

selger

sendemann

stattholder

stedfortreder

stortingsmann

stortingsrepresentant

stridsmann

stråmann

styremedlem

talerør

talsmann

tillitsmann

tillitsvalgt

tilsynsmann

utsending

visekonge

våpendrager

vår mann
© Wild Wild Web 2012