Synonymer.no

målestokk

Meningsgruppe: 1

del

eksempel

form

forskrift

gjennomsnitt

grad

grunnregel

indeks

kanon

korrektiv

lov

modell

modul

modulus

mål

mønster

norm

omfang

ordning

presedens

prinsipp

regel

rettesnor

skala

skjema

standard

stige

utstyrsenhet
© Wild Wild Web 2012