Synonymer.no

måle med øynene

Meningsgruppe: 1

avlese

belure

beskue

betrakte

bivåne

fange opp

fiksere

følge med blikket

gi akt på

ha i kikkerten

ha sin oppmerksomhet henvendt på

holde øye med

iaktta

notere seg

observere

registrere

se

studere

øyefare
© Wild Wild Web 2012