Synonymer.no

mål

Meningsgruppe: 1

advarende røst

agenda

akt

akte

ambisjon

animus

antall

aspirasjon

baktanke

begrensning

beløp

beregning

beslutning

bestemmelse

bestemmelsessted

beveggrunn

bredde

dagligtale

dagseddel

dagsorden

dessein

destinasjon

dialekt

dimensjon

domensjon

dose

dosis

drivfjær

drivkraft

eksempel

ekstensjon

emne

endemål

enhet

foranledning

forbindelse

foredrag

forehavende

forelesning

forhold

form

format

formål

forsett

forsettlig

forskrift

gjennomsnitt

glose

grad

grense

grunn

grunnregel

grunntanke

ha til hensikt

hensikt

hulmål

høyde

ide

ideal

idiom

idé

impuls

indeks

innhold

innskrenkning

intensjon

kaliber

kanon

kapasitet

kart

kegel

klasse

kommunikasjonsmiddel

konstant

korrektiv

kreolspråk

kvantitet

kvantum

lengde

limes

limit

lov

manifest

med

med hensikt

meddelelsesmiddel

mektighet

mengde

mening

modell

modul

modulus

monn

morsmål

motiv

målestokk

målføre

målsetning

målsetting

mæle

mønster

nettkjenning

nivå

nomenklatur

norm

nummer

objekt

omfang

område

oppgave

opplag

opplegg

ord

ordning

organ

overensstemmelse

overlagt

overlegg

parameter

parti

partilinje

patent-

plan

porsjon

presedens

prinsipp

program

proporsjon

prosjekt

prospekt

protest

regel

register

rekkevidde

relasjon

rettesnor

romfang

rommål

ruv

røst

sakliste

saksliste

sammenheng

sikte

siktelinje

siktemerke

siktemål

siktepunkt

sjargong

skala

skjema

skulle

slagplan

slang

slektskap

sosiolekt

spekulasjon

spenn

spennvidde

språk

standard

standard-

stemme

stige

streben

størrelse

tale

tall

tanke

tendens

tenke

termin

terminologi

tilsikte

tone

tunge

tungemål

tykkelse

utbredelse

utstrekning

uttrykk

uttrykksmiddel

variabel

vidde

vilje

ville

volum

ytring

zweck

årsak

ærgjerrighet

ønske

øyemed

Meningsgruppe: 2

avstand


Andre relevante treff:

måle

måler

måling

måltid

småle

målbar

målløs

i mål

målform

målmann

utmål

smålig

bymål

målvakt

målbinde

målstrek

utmåle

målbære

avmåle

målsmann

måle seg

smålast

målføre

avmålt

flomål

lavmål

målestokk

ettmål

formål

målbundet

målbærer

målrettet

målvokter

trumål

hulmål

rommål

bokmål

målbevisst

målsetning

tilmålt

tilmåle

smålåten

målsetting

oppmåle

vassmål

magemål

toppmål

måleapparat

endemål

overmål

riksmål

øyemål

morsmål

ølsmål

måle seg med

toppmålt

ta mål av

taktmåler

dvergmål

bygdemål

søksmål

trugsmål

tungemål

klagemål

til målet

reisemål

godt mål

lage mål

landmåler

skottmål

vitnemål

verjemål

tverrmål

siktemål

leiermål

landsmål

slagsmål

skussmål

flatemål

undermåls

festmåltid

værmåling

formålsløs

turistmål

spørsmål

kjæremål

dølgsmål

middelmål

lengdemål

åremålsdag

giftermål

minstemål

kråkemål

tvistemål

undermåler

holde mål

gjøremål

fargemåling

ikke målbar

måle med øynene

utrengsmål

skriftemål

formålstjenlig

ta øyemål

mellommåltid

i dølgsmål

til overmål

uten mål og med

spørsmålstegn

meningsmåling

avstandsmåler

i utrengsmål

satt som mål

distansemåler

kunne måle seg med

miste mål og mæle

med det formål

temperaturmåler

til alt overmål

stridsspørsmål

slektsspørsmål

skyte over målet

intelligensmåling

ha tatt mål av seg til

ha tatt mål av seg til å

sende ballen i mål

et åpent spørsmål

sette spørsmålstegn ved

sette under vergemål
© Wild Wild Web 2012