Synonymer.no

lykksaliggjøre

Meningsgruppe: 1

akseptabel

antakelig

behage

berolige

betryggende

fornøye

forsvarlig

fryde

fryde seg

fylle

fyllestgjøre

fyllestgjørende

gjøre glad

gjøre til lags

gjøre varm om hjertet

glede

glede seg

glede seg for tidlig

glede seg ved

god

godte seg

honorere

innfri

juble

leve opp til

mette

more

muntre

nyte

oppfylle

oppmuntre

overbevise

se frem til

selge skinnet før bjørnen er skutt

stagge

stille

ta seieren på forskudd

tilfredsstille

tilfredsstillende

trøste

upåklagelig

uttømmende
© Wild Wild Web 2012