Synonymer.no

lyde

Meningsgruppe: 1

adlyde

beløpe seg til

danse etter vedkommendes pipe

etterfølge

etterkomme

etterleve

følge

føye

gjøre som én blir fortalt

holde

holde seg etterrettelig

høre

høre etter

iaktta

la seg lede av

lyde på

lystre

oppfylle

overholde

parere

respektere

rette seg etter

ta seg ad notam

ta til etterretning

underkaste seg

underordne seg

varme

Meningsgruppe: 2

harmonere

Meningsgruppe: 3

bemerke

bevitne

erklære

uttale

Meningsgruppe: 4

artikulere

gi sitt besyv med

si sitt

uttale seg

uttales

verbalisere


Andre relevante treff:

lydelig

adlyde

lyde

lydeffekt

forlyde

lyde navnet

gjenlyde

lydende

enslydende

forlydende

likelydende

la seg forlyde med
© Wild Wild Web 2012