Synonymer.no

lute

Meningsgruppe: 1

bende

brette

bøye

folde

keike

kroke

krumme

krøke

neie

senke

vri

Meningsgruppe: 2

bikke

drupe

ekstrahere

gå mot slutten

helle

krenge

lene

lute ut

skakke

skråne

trekke ut


Andre relevante treff:

lute ut

sette alle kluter til
© Wild Wild Web 2012