Synonymer.no

lune

Meningsgruppe: 1

angrep

avskjerme

begunstige

berge

beskjerme

beskytte

bevare

dekke

dra omsorg for

eskortere

forskanse

forsvare

frede

gardere

gjete

gå i bresjen for

hegne

hjelpe

holde sin hånd over

ivareta

konvoiere

live

passe på

protesjere

sheltre

sikre

skjerme

stille seg i bresjen for

strygge

ta av for

ta under sine vinger

tre i skranken for

trygge

verge

verne

vokte

våke over

Meningsgruppe: 2

behag


Andre relevante treff:

lunete

lunefull

godlune

lunefullhet
© Wild Wild Web 2012