Synonymer.no

lukke

Meningsgruppe: 1

atte

avskjære

avsperre

avstenge

barrikadere

blokkere

bolte

bomme

dekke

eksklusiv

forby

forhindre

hindre

igjen

inneslutte

knipe igjen

late igjen

lukket

låse

mure igjen

myse

obstruere

skalke

slutte

slutte inne

sperre

stanse

stemme

stenge

stoppe

stoppe til

Meningsgruppe: 2

forsegle


Andre relevante treff:

lukket

lukker

slukke

plukke

klukke

plukket

lukke opp

avlukke

utelukke

tillukket

utelukket

nyplukket

utelukkelse

utelukkende

slukke tørsten

en lukket bok

håndplukke

lukke øynene for

håndplukket

bak lukkede dører

ha en høne å plukke med
© Wild Wild Web 2012