Synonymer.no

love

Meningsgruppe: 1

advare

advisere

akte

alarmere

anbefale

anerkjenne

anerkjennende

anrope

antyde

applaudere

aspekt

auspisier

avtale

be

bebude

befale

begavet

berømme

bety

binde seg til

by

bøye seg i støvet for

dyrke

emnelig

feire

foreslå

forespeile

forherlige

forjette

forjettende

forkynne

forplikte seg til

forsikre

forutse

forutsi

forvente

fremby

garantere

gi honnør

gi honnør

gi kompliment

gi tilsagn om

gjøre rådelig

ha lange utsikter

hedre

heve til skyene

hylle

håp

håpefull

ja

klappe for

kommende

lovende

lovprise

lovsynge

låte vel over

løfte

løfterik

melde

mulighet

offerere

opphøye

oppmuntrende

ord

panegyrere

panegyrisk

positiv

predikere

prise

profetere

prognose

prognostisere

påskjønne

påta

regne med

respektere

rose

rosende

samtykke

sannsynlighet

sette pris på

sette på gullstol

si

sjanse

skamrose

skryte av

smigre

spå

stille i utsikt

stille til disposisjon

superlativ

synge ens pris

tale for

tegne til

tilbe

tilby

tilsagn

tilsi

tippe

trekke i langdrag

tyde på

utlove dusør

varsle

vente seg

verdsette

ære

Meningsgruppe: 2

beregne


Andre relevante treff:

klove

lovens

lovere

glove

lovende

utlove

trolove

forlover

forlovede

uforlovet

veloverveid

trolove seg

forlove seg

love belønning

tiloversblitt

utlove dusør

lovens lange arm

tiloversbleven

fjellovergang

lovens håndhevere

forlove seg med

trolove seg med
© Wild Wild Web 2012